۱۳۹۱/۱۱/۲۹

رهبر ایران رئیس‌جمهور را به رفتار خلاف شرع و قانون متهم کرد

 
آیت الله علی خامنه ای گفته بود که درباره جلسه اخیر مجلس صحبت خواهد کرد. همان جلسه ای که در آن وزیر کار برکنار شد و دعوای لفظی بین رییس جمهوری و رییس مجلس بالا گرفت. پس حرفهای امروز او بدور از انتظار نبود. اما آنچه بسیاری را بهت زده کرد تشری بود که به رییس جمهوری زد. آقای خامنه ای گفت مطرح کردن اتهامات ثابت نشده رییس یک قوه به دو قوه دیگر هم خلاف شرع است و هم خلاف قانون. آقای خامنه ای دیگر طرف های درگیر را هم مورد عتاب قرار داد. در عین حال، هشدار داد که "بنده فعلا نصیحت میکنم

هیچ نظری موجود نیست: