۱۳۹۴/۱۱/۲۸

تن تن و دوستانش در تهران

کاس راز عکاس بین المللی مشهور که با گرفتن عکس های پرسپکتیو از "تن تن" کاراکتر کارتونی محبوب در نقاط مختلف جهان حسابی مشهور شده است، این بار در سفرش به ایران، تن تن را به تهران آورده است و این عکس های حالب را از تن تن و دوستانش در نقاط مختلف تهران و ایران گرفته است.