Esquire به نقل سمیر، مترجم عراقی نیروهای آمریکایی نقل کرد: «زمانی که حفره را باز کردند، صدام شروع به فریاد زدن کرد. تیراندازی نکنید، تیراندازی نکنید. به عربی به او گفتم خارج شود. او دست‌هایش را بالا برد و سربازان او را به بیرون کشیدند.»
ژوزف فرد فیلمور، مترجم گروهان چهارم پیاده نقل کرده که : «سمیر شروع به سیلی زدن صدام کرد ولی افراد نیروهای ویژه از او خواستند به صدام آسیبی نزند، زیرا که براساس دستورات او باید زنده بماند.»