۱۳۹۲/۱۰/۰۵

سه ايراني روي گسل فساد تركيه/پليس در پي يافتن زنی به نام كامليا جمشيدي

 نام كشور تركيه اين روزها بيشتر از هر زمان ديگري به گوش مي‌رسد. اين كشور چند روزي است با بزرگ‌ترين پرونده فساد مالي طي سال‌هاي گذشته روبه رواست؛ پرونده‌يي كه پاي بسياري از وزراي و سياستمداران تركيه و آقازاده‌هاي آنها به آن كشيده شده است.
به نقل از اعتماد،‌ تاكنون پسران دو وزير كابينه تركيه در جريان تحقيق درباره فساد گسترده دولتي در اين كشور رسما مورد اتهام قرار گرفته‌اند. شمارديگري از افسران تركيه در ارتباط با فساد دولتي از كار بركنار شده‌اند و رييس بانك دولتي هالك‌بنك و ده‌ها نفر از مسوولان و مقام‌هاي تركيه هم در اين پرونده متهم شده‌اند. تمامي اين افراد متهم به سوءاستفاده از قدرت از طريق دريافت رشوه يا فراهم كردن امكان آن هستند، اقدامي كه از سوي رجب طيب اردوغان نخست‌وزير تركيه عملياتي كثيف نام گرفته است. با اين حال آنچه در اين پرونده از اهميت زيادي برخوردار است قرار گرفتن نام يك ايراني به نام رضا ضراب در ليست سياه متهمان است كه نام ايران را هم در كنار تركيه جنجالي كرده است.
ظاهرا رقابت‌هاي د‌اخلي سياسي د‌ر تركيه د‌ر تحولات د‌و روز گذشته اين كشور موثر بود‌ه است. بر اساس پروند‌ه‌يي كه د‌اد‌ستاني جرايم مالي تركيه تشكيل د‌اد‌ه است، بخش اصلي آن به ضراب مربوط است. به نوشته حريت، او علاوه بر انتقال پول به ايران، به پرد‌اخت رشوه به نزد‌يكان اعضاي د‌ولت براي تسهيل سرمايه‌گذاري و تسريع د‌ريافت تابعيت تركيه براي خود‌ و نزد‌يكانش متهم است. ماجرا سه‌شنبه هفته گذشته با دستگيري‌ها و حملات پليس به مناطق مختلف آنكارا و استانبول آغاز شد و پس از آن به يكباره نام ضراب به عنوان كسي كه به بسياري از مقامات تركيه براي پولشويي رشوه مي‌داده مطرح شد. البته رضا ضراب براي بسياري از ايراني‌ها و خصوصا اهالي تركيه نامي آشنا است.
اين نام براي ايراني‌ها و مردم تركيه از آن جهت آشناست كه او همسر خواننده معروف تركيه ابرو كنتش است و مراسم ازدواج آنها و سفر چند سال پيش كنتش به ايران و حضورش در رستوراني در كرج جايي كه خانواده همسرش رضا ضراب زندگي مي‌كنند خبرساز شده بود.
هرچند در ابتدا كسي اين خبر را باور نمي‌كرد اما كمي بعد انتشار عكسي از ابرو كنتش باروسري در ايران اين شايعه را قابل باور كرد. با اين حال در اين سال‌ها نامي از او نبود و شايد همگان آن را به فراموشي سپرده بودند. اما از چند روز پيش نام آنها به واسطه بزرگ‌ترين پرونده فساد مالي درتاريخ تركيه يك بار ديگر در صدر اخبار دنيا قرار گرفته است.
ضراب، تاجري سرشناس از يك خانواد‌ه ثروتمند‌ ايراني است كه د‌ر تركيه زند‌گي مي‌كند‌. او متولد‌ 1362 د‌ر تبريز است و حاصل اين ازد‌واج نوزاد‌ د‌ختري به نام «آلارا» است. به نوشته حريت، ضراب د‌ر سال 2012 و د‌ر جريان توقيف يك محموله طلا كه قرار بود‌ براي شركت سورينت متعلق به بابك زنجاني به ايران منتقل شود‌، از سوي پليس مورد‌ بازجويي قرار گرفت.
خانواد‌ه ضراب، اصالتا تبريزي هستند‌ و علاوه بر طلا، د‌ر حوزه بورس و آهن هم فعاليت مي‌كنند‌. كارخانه فولاد‌ «تيكمه د‌اش» د‌ر تبريز و كشتي‌سازي «رويال» د‌ر استانبول از د‌يگر د‌ارايي‌هاي اين خانواد‌ه اعلام شد‌ه است.
 آنان د‌ر زمان جنگ ايران و عراق راهي د‌وبي شد‌ند‌ و فعاليت‌هاي تجاري و صرافي خويش را د‌ر اين شهر آغاز كرد‌ند‌. همچنين براساس گزارش‌ها د‌ر حياط ويلاي ضراب د‌ر استانبول، د‌و چمد‌ان بزرگ پر از اسناد‌ محرمانه مرتبط با مناقصه‌هاي بزرگ وزارتخانه‌ها و نهاد‌هاي اقتصاد‌ي د‌ولتي كشف شده است. گفته مي‌شود ضراب از راه بانك «خلق» تركيه به سياستمداران تركيه رشوه د‌اد‌ه است. اين بانك پيش از اين نيز به د‌ليل نقض تحريم‌ها و ارسال طلا به ايران د‌ر مقابل د‌ريافت نفت، تحت نظر قرار د‌اشت.
 اتهام د‌يگر ضراب اين است كه با تاسيس 11 شركت صوري، عمليات پولشويي گسترد‌ه‌يي را به مقصد‌ ايران مد‌يريت و هد‌ايت كرد‌ه است. پروند‌ه د‌يگر وي، مربوط به هواپيمايي است كه سال گذشته د‌ر فرود‌گاه آتاتورك به زمين نشست و از د‌اخل آن يك و نيم تن طلا از كشور غنا به مقصد‌ د‌وبي كشف شد‌.
د‌رد‌سرهاي ضراب از د‌سامبر سال2011 با دستگيري يك ايراني در فرودگاهي در مسكو با د‌و محموله پول نقد‌ به ارزش 5/ 14 ميليون د‌لار و 4 ميليون يورو آغاز شدو سرنخ ماجراها سرانجام پاي رضا ضراب را به ميان كشيد و او را با اتهام 87 ميليارد‌ يورو يي مواجه ساخت. بر اساس ادعاي پليس تركيه، اين مبلغ د‌ر طول چهار سال و عمد‌تا براي د‌ور زد‌ن تحريم‌ها استفاد‌ه شد‌ه است.
البته در اين بين نام بابك زنجاني نيز گاهي در گوشه و كنار و ارتباط اين دو باهم در پرونده مذكور شنيده مي‌شد. زمزمه‌هايي كه حالا با اعترافات رضا ضراب ديگر تنها يك شايعه نيست.
به گزارش تیک به نقل از تودي زمان تركيه، رضا ضراب در اعترافات خود نام رييس خود را فاش كرده است. هر چند در اين روزنامه تنها به اختصار به نام ب. ز اشاره شده است اما آنچه معلوم است اين نام اختصاري كسي جز بابك زنجاني نيست. براساس گزارش مذكور ايميل‌هاي ردو بدل شده بين ضراب و زنجاني، ‌اين ايراني ثروتمند قصد سفر به تركيه و ديدار با ضراب را در هتلي لوكس در آنتاليا در هفته گذشته داشته است.
به گفته پليس، بابك زنجاني و رضا ضراب هيچ‌وقت تلفني صحبت نمي‌كردند و ارتباط‌شان فقط از طريق ايميل بوده است. براساس اين گزارش، ‌زنجاني قرار بوده كه با استفاده از يك پاسپورت جعلي از طريق بيروت وارد آنتاليا شود، اما او سفر خود را بعد از عمليات پليس در تركيه لغو مي‌كند.
اين روزنامه مدعي شده كه ضراب و زنجاني نخستين بار سال‌ها پيش در تبريز با يكديگر ملاقات كردند و ضراب از آن پس براي زنجاني كار مي‌كرده است. گروهي ويژه در اداره قاچاق و جرايم سازمان يافته پليس آنكارا فعاليت‌هاي ضراب و عواملش را به مدت يك سال زيرنظر داشتند.
در طول اين مدت، ‌تحقيقات نشان داد كه زنجاني رهبر اين فساد مالي است؛ فردي كه اين روزها نام او بيش از گذشته شنيده مي‌شود و حتي بسياري از او به عنوان قهرماني كه تحريم‌هاي ايران را طي 8 سال گذشته دور زده است ياد مي‌كنند.
او البته اين روزها به دوربدشانسي افتاده است. از يك‌سو نمايندگان مجلس از او مي‌خواهند كه بدهكاري خود را به وزارت نفت بدهد و حتي بحث تعقيب قضايي را مطرح مي‌كنند و مي‌گويند دلايل كافي براي تحت تعقيب قرار دادن او وجود دارد. همچنان كه ديروز 12 تن از نمايندگان اصولگرا در نامه‌يي به سران قوا خواستار برخورد قاطع با فساد و پيگيري قاطعانه پرونده بابك زنجاني شدند.
 از سوي ديگر او هر چند تلاش مي‌كند با انتشار عكس‌هايي از خود همچون ويولن زدن جلوه‌يي خوب بسازد اما همزمان عكس‌هاي ديگري از او منتشر مي‌شود كه در فرهنگ ايراني چندان خوشايند نيست.
همچنانكه ديروز همزمان با آمدن نام او در پرونده فساد مالي تركيه و اعترافات رضا ضراب فيلمي از او منتشر شد كه او را در حال رقصيدن با دختران تاجيك نشان مي‌دهد.
بدبياري ديگر بابك زنجاني، عدم اجازه فرود هواپيماي خط هوايي بابك زنجاني با عنوان هواپيمايي قشم در تركيه بود كه البته سر انجام اجازه پرواز پيدا كرد. البته ماجراي پروژه ايران‌زمين هم اين روزها براي زنجاني دردسرآفرين شده است ، هر چند او اصرار دارد كه اين پروژه را به پايان مي‌رساند اما برخي از نهادهاي قانوني وابسته به شهرداري با ادامه اين پروژه مخالفت كرده‌اند.
 اما ظاهرا حالا پاي يك ايراني ديگر هم به پرونده فساد مالي تركيه باز شده است. رسانه‌هاي تركيه ديروز از زني به نام كامليا جمشيدي به عنوان يكي از كليدهاي معماي پرونده فساد گسترده در تركيه نام برده‌اند كه استانبول را به تازگي به مقصد دوبي ترك كرده است و پليس تركيه در جست‌وجوي مدارك و مستنداتي از اوست. به هر حال آنچه پيداست يك سر نخ پرونده بزرگ‌ترين فساد مالي در تاريخ تركيه به چند ايراني مي‌رسد؛ اين‌بار با وجود برخي مشتركات فرهنگي ميان ايران و تركيه، پرونده‌يي با نام سه ايراني اين دو كشور را به هم پيوند داده است.

۱۳۹۲/۱۰/۰۴

فرودگاه استانبول اجازه فرود به هواپیمای بابک زنجانی نداد

روز دوشنبه در حالیکه پرواز قشم‌ایر از تهران به مقصد استانبول در حرکت بود، در لحظه فرود برج مراقبت به خلبان اعلام می‌کند پرواز قشم‌ایر اجازه فرود در فرودگاه استانبول را ندارد.
به گزارش خبرنگار فارس، پرواز قشم ایر به مقصد استانبول و فرودگاه «سابیها گوگچن» ساعت 1:30 به وقت تهران با 300 نفر مسافر انجام شد.
در حالیکه هواپیما آماده فرود در مقصد بود، برج مراقبت فرودگاه استانبول به هواپیما اعلام می‌کند که هواپیمای قشم ایر متعلق به بابک زنجانی اجازه فرود در فرودگاه را ندارد و باید به تهران بازگردد.
این هواپیمای قشم ایر که قرار بود ساعت 22:40 دقیقه نیز مسافران را از استانبول به تهران منتقل کند، بدون اینکه در استانبول بنشیند به تهران باز می‌گردد.
مسئولان قشم ایر بعد از اینکه متوجه شدند ترکیه به هواپیماهای این شرکت اجازه فرود نمی‌دهد، مسافران خود را با یک هواپیمای قرضی از ایران ایر، به استانبول فرستاده و مسافرانی که در فرودگاه استانبول حدود 10 ساعت منتظر بودند را نیز به تهران منتقل می‌کند.
به علت تاخیر طولانی این پرواز میان مسافرانی که در فرودگاه در انتظار بودند و مسئولان درگیری لفظی پیش آمده که تور لیدر به مسافران می‌گوید مشکل نداشتن بیمه از سوی قشم ایر بوده است.

مسافرین هواپیمایی بابک زنجانی چه گناهی کرده اند؟ به کجا شکایت کنند؟

انتخاب : یکی از بینندگان انتخاب در پیامی نوشته است:
حتما مطلع هستید که پرواز 19.20 مورخ 3/10/92 تهران - استانبول هواپیمایی قشم با 10 ساعت تاخیر آنهم با هواپیمای ایران ایر انجام شده است و مسافرینی که از ساعت 6 بعد از ظهر بوقت محلی استانبول در فرودگاه حاضر شده بوده اند تا هواپیمای قشم ایر به استانبول برسد بجای ساعت 11 شب روز قبل ساعت 9 صبح روز بعد با سرگردانی در فرودگاه بلحاظ دوری از شهر اجبارا با انتظارهای نیم ساعته اعلامی مسولین قشم ایر حتی تا صبح نخوابیده اند.
 تنها دلجویی از مسافرین دادن یک وعده شام مختصر آنهم سرپایی در فرودگاه استانبول بوده است بنده علیرغم اطلاع از پشت صحنه قضیه و منقضی بودن بیمه هواپیماهای قشم ایر که طبیعتا اجازه صعود یا فرود فرودگاهی داخل یا خارج را نخواهد داشت و نیز پشت صحنه مالکین این خط هوایی و عدم توجه دادن به این مسایل یک سوال حقوقی دارم وقتی یک شخص حقوقی باعث این همه مشکلات مسافرین بشود به کچا باید شکایت کرد و محکومیت جرم کوتاهی ایشان چگونه است آیا کسی به اینگونه مسایل توجهی مینماید یا طبق معمول سنواتی باید گذشت تا موجب جریه شدن مسول مربوطه ایرلاین و تکرار بیجای مجدد آن شد.
گفتنی است پیرو پرونده جنجالی پولشویی در ترکیه که رضا ضاب متهم اصلی پرونده خود را کارمند بابک زنجانی معرفی کرده است هواپیمایی بابک زنجانی نمیز دچار مشکلاتی شده است.

۱۳۹۲/۰۹/۲۷

آیا جمع‌آوری اطلاعات اینترنتی قانونی است؟

مشاور ارشد دیوان عالی اروپا به این نتیجه رسیده است که ذخیره انبوه اطلاعات اینترنتی مغایر حقوق اساسی شهروندان است. دادگاه اروپایی در چند ماه آینده حکم خود را صادر می‌کند. شاکیان پروندنه هزاران شخص حقیقی و حقوقی هستند.
 
 
 
چند سال است که شرکت‌های ارتباطات در اتحادیه اروپا موظفند، اطلاعات اینترنتی و تلفنی مشترکان خود را بدون هیچ گونه بهانه یا دلیلی ذخیره کنند، تا در صورت نیاز در اختیار مقامات امنیتی کشورهای عضو اتحادیه قرار دهند.
اکنون پدرو کروز ویلالون (Pedro Cruz Villalon)، مشاور ارشد دیوان عالی اروپا پس از تحقیقات گسترده به این نتیجه رسیده است که چنین اقدامی با حقوق پایه‌ای شهروندی مغایرت دارد و این دادگاه باید آیین‌نامه‌ اتحادیه اروپا را که در سال ۲۰۰۶ برای این منظور وضع شده، اصلاح کند.
ویلالون به این نتیجه رسیده است که جمع‌آوری و ذخیره اطلاعات فله‌ای شهروندان در چند مورد حقوق آنها، از جمله حق حریم خصوصی افراد را نقض می‌کند. مشاور ارشد دیوان عالی اروپا علاوه بر این، به مدت زمان ذخیره داده‌ها که دو سال است انتقاد دارد و توصیه کرده است که داده‌های اینترنتی و تلفنی حداکثر به مدت یک سال ذخیره شوند.
 
مشاوری که نظرش قانون می‌شود
 

 
 دیوان عالی اروپا در لوکزمبورگ معمولا توصیه‌های مشاور ارشد خود را عملی می‌کند
به گزارش رسانه‌های آلمانی‌زبان، پدرو کروز ویلالون به دیوان عالی اروپا توصیه کرده است که آیین‌نامه ۲۰۰۶ را معلق نکند، زیرا "یک قانون بد بهتر از بی‌قانونی است."
در سال ۲۰۱۰ دیوان‌عالی آلمان، آیين‌نامه‌ای را که بر اساس آن ذخیره اطلاعات صورت می‌گرفت مغایر قانون اساسی تشخیص داد و آن را لغو کرد. از آن زمان تاکنون در این کشور مقرراتی برای ذخیره اطلاعات وجود ندارد.
شاید به همین دلیل ویلالون از دادگاه اروپایی خواسته است که به قانون‌گذاران اروپایی فرصت کافی برای وضع آیین‌نامه جدید را بدهد.
شاکیان پرونده‌ ذخیره اطلاعات، یک شرکت ایرلندی، استانداری کرنتن (Kärnten) اتریش و چندهزار فرد حقیقی اتریشی هستند. آنها معتقدند که دسترسی به اطلاعات اینترنتی و تلفنی بدون هیچ‌گونه تناسبی صورت می‌گیرد و در بسیاری از موارد حق حریم شخصی شهروندان، آزادی حفظ اطلاعات شخصی و آزادی بیان را نقض می‌کند و به همین دلیل باید قانون‌مند شود.
دیوان‌عالی اروپا قرار است حکم خود را در ماه‌های آینده اعلام کند. اینکه آیا دادگاه به توصیه‌ی مشاور ارشد خود توجه نشان خواهد داد یا خیر هنوز معلوم نیست، اما این دادگاه معمولا توصیه‌های ویلالون را عملی می‌کند.
 
 
شیوه‌های کنترل
چندی پیش روزنامه بریتانیایی گاردین در رابطه با عدم رعایت حریم خصوصی کاربران اینترنت و تلفن‌های همراه شهروندان اروپایی، از شیوه‌های گوناگونی، از جلمه از برنامه‌ تجسسی تمپورا (Tempora) برای جاسوسی در اینترنت و تلفن‌های همراه گزارش داد. تمپورا از سوی ستاد ارتباطات دولت بریتانیا، روی صدها کابل فیبر نوری در سطح بریتانیا و اروپا نصب شده و اطلاعات و داده‌های کاربران صدها میلیون مشترک را به مدت ۳۰ روز ذخیره می‌کند.
به گفته‌ رئیس "آژانس امنیت ملی" ایالات متحده سازمان‌های اطلاعاتی اروپایی در گردآوری و ذخیره داده‌های شهروندان این قاره نقشی اساسی دارند. کیت الکساندر می‌گوید که تمام عملیات کنترل و شنود در چارچوب همکاری و تبادل اطلاعات میان سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و دیگر کشورها صورت می‌گیرد.
رسانه‌های آلمانی ‌زبان نیز در ماه سپتامبر گزارش دادند که سازمان اطلاعات برونمرزی آلمان (بی ان دی) و سازمان امنیت داخلی این کشور به طور منظم اطلاعاتی در اختیار سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی آمریکا، از جمله "آژانس امنیت ملی" قرار داده‌اند.

 DW.DE

۱۳۹۲/۰۹/۲۶

جمشید مشایخی به دیدار لیونل مسی می رود


جمشید مشایخی به عنوان سفیر صلح و دوستی ایران برای دیدار با لیونل مسی به اسپانیا سفر می کند.به گزارش ایسنا، استاد جمشید مشایخی هنرمند بزرگ تئاتر، سینما و تلویزیون به عنوان سفیر صلح و دوستی ایران از سوی باشگاه استقلال به اسپانیا سفر می کند. در همین راستا با هماهنگی علی فتح الله زاده، مدیرعامل باشگاه استقلال استاد جمشید مشایخی برای دلجویی از لیونل مسی به اسپانیا می رود تا به عنوان سفیر فرهنگی ایران از سوی باشگاه استقلال این مهم را به انجام برساند.
پیغام مردم ایران را به مسی می رسانم
جمشید مشایخی درباره سفرش به اسپانیا به عنوان سفیر فرهنگی ایران از سوی باشگاه استقلال اظهار کرد: اتفاقاتی که طی این چند روز صورت گرفت من را به شدت ناراحت کرد تا اینکه از سوی دکتر فتح الله زاده به بنده پیشنهاد شد تا به عنوان سفیر فرهنگی ایران به اسپانیا سفر کرده و پیغام مردم ایران را به گوش این بازیکن بزرگ برسانم که بنده هم با آغوش باز از این پیشنهاد استقبال کردم. اگر من به عنوان سفیر فرهنگی ایران به اسپانیا می روم پیغامم تنها حرف جمشید مشایخی نخواهد بود، بلکه حرف دل ملت ایران را به این بازیکن خواهم رساند.
این هنرمند ارزنده در ادامه افزود: آن عده ای که به مسی توهین کردند هرگز ایرانی نبودند چرا که ایرانیان فرهنگ، ادب و تمدن بی نظیری را در دنیا دارند.


امیر قلعه نویی و جمشید مشایخی

امیر قلعه نویی نیز درباره سفر مشایخی به اسپانیا گفت: این حرکت، کار بزرگی است. خوشحالیم که این اتفاق از سوی باشگاه استقلال انجام می شود. باشگاه استقلال یک باشگاه فرهنگی و ورزشی است و با این حرکت باردیگر این نکته مهم را به اثبات رساند.
سرمربی استقلال در ادامه با تمجید از ارزش های این هنرمند بزرگ گفت: استاد جمشید مشایخی پهلوان هنر است و واقعا واژه هنرمند برایشان کم است. ایران و ایرانی به داشتن چنین فرد بزرگی افتخار می کند. خرسند از این هستیم که این مرد بزرگ به عنوان سفیر فرهنگی ایران از سوی باشگاه استقلال به اسپانیا سفر می کند.
علی فتح الله زاده هم به عنوان بانی این حرکت پسندیده درباره سفر مشایخی به اسپانیا گفت: از فرصت پدید آمده در جام جهانی برزیل باید از همه جهات استفاده کرد. محبوب ترین نمایندگان عرصه فرهنگ باید معرف ویژگی  ای ملی و میهنی ما باشند. استاد مشایخی همه ممیزه های لازم را دارا هستند .ایشان بعنوان سفیر صلح و دوستی مردم ورزش دوست ایران برای پاک کردن خاطره برخورد نامناسب با لیونل مسی در گام اول به اسپانیا- شهر بارسلون - خواهند رفت تا پیغام آور و حامل روح لطیف و انسانی ایرانیان باشد.

۱۳۹۲/۰۹/۲۴

زنان شهردار ایران/تصاویر

 
مجله مهر: 17 سال پس از آن که یک زن برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی روی صندلی شهرداری منطقه 7 تهران نشست، حالا کلید اتاق شهردار در دو شهر دیگر کشور هم به زنان جوان سپرده شده است.
«مریم پاکزاد»  اولین زنی بود که در روزهای اخیر، نامش خبرساز شد. او توانست رای 5 عضو شورای شهر چهارم شهر «لولمان» را به دست آورد و نامش را به عنوان جوان ترین شهردار استان گیلان ثبت کند. پاکزاد 32 ساله که دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان در رشته IT است ، در انتخابات اخیر شوراها هم وارد میدان رقابت انتخاباتی شده است. خانم شهردار، چند وقت پیش هم بعنوان دهیار نمونه در بین دهیاران استان معرفی شده بودند
.
 
چند روز بعد اما نام یک زن دیگر، در صدر خبرها قرار گرفت. «سامیه بلوچ زهی» دختر26 ساله، مجرد، بلوچ و اهل سنتی است که حالا به عنوان شهردار کلات (مرکز شهر سرباز) در استان سیستان‌وبلوچستان  معرفی شده است. او که  مدرک کارشناسی ارشدش را در رشته صنایع از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران گرفته، حالا قرار است با رای شورای 5 نفره شهر کلات، در مسند شهرداری ، امور شهرش را رتق و فتق کند.
 
 
خانم شهردار 26 ساله در گفتگو با نشریه محلی «پاپایا» هم درباره انگیزه ها و هدف هایش گفته:«امید به آنکه با این حرکت که یک زنگ استارت برای تمام زنان نواخته شده و زنان بیشتری در اجتماع ایفای نقش کنند. امیدوارم شرایطی فراهم شود که نقش کمرنگ زنان در جامعه که به صورت جدی محسوس است همگام با برادرانشان در ساختن بنیادهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی پررنگ شود.»
شهردار شدن پاکزاد و بلوچ زهی، اگرچه با واکنش های صاحب نظران و کارشناسان و و بازتاب های رسانه های مختلف همراه شد و آنان را خبرساز کرد، اما این دو ، تنها زنان شهردار ایران نیستند. چون پیش از آنها هم چند زن دیگر روی صندلی شهرداری شهرهایشان نشسته اند.
«زهرا صدراعظم نوری» اولین بانوی شهردار جمهوری اسلامی ایران بود. او که در آبان ماه سال 1375، با حکم «غلامحسین کرباسچی» شهردار وقت تهران، به عنوان شهردار منطقه 7 تهران منصوب شد آن موقع 34 ساله بود. خانم شهردار جوان البته در دوره اخیر شورای اسلامی شهر تهران هم کاندیدای ورود به ساختمان این شورا بود که البته ناکام ماند.
 
 
سال 1383 هم  در شهر ساوه «مهری روستایی گرایلو» با تصمیم شورای شهر ساوه شهردار این شهر شد که تا سال 1385 دوام آورد.
«الهه موالی زاده»  شهردار منطقه‌ی دو اهواز که در سال 1387 به این سمت منصوب شد، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی در دانشگاه چمران و نماینده‌ی اسبق شورای شهر اهواز بود.
شهر«املش» پذیرای یک شهردار زن بود.«مژگان نوری» مهرماه سال 1382 با پیشنهاد شورای شهر املش و حکم استاندار گیلان، شهردار املش شد.مژگان نوري متولد سال 1348 ، ساکن شهرستان املش از استان گيلان وفارغ التحصيل رشته حسابداري و البته رئیس اسبق شورای شهر املش بود. او پس از ناکامی در انتخابات دوره هشتم و نهم مجلس، الان به کار تدریس مشغول است.
 
 
منطقه 6 شهر مشهد هم شهردار زن به خود دیده است.«شراره معدنیان»  سال 1385 با حکم شهردار وقت مشهد، به ساختمان منطقه 6 شهرداری این شهر رفته بود. او البته تنها 3 ماه بعد از دریافت حکمش، ساختمان شهرداری را ترک کرد و شایعه های مربوط به استعفا یا عزل او تا مدت ها سر زبان ها بود.
شهر تبریز هم روزهای مدیریت یک زن بر شهرداری را دیده است. «شیفته بدر آذر» 43 ساله که  مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری داشت و سابقه معاونت شهرسازی شهرداری منطقه هفت تبریز را هم داشت، آذرماه سال 1389 به عنوان شهردار منطقه 9 تبریز، کارش را اغاز کرد. او هم البته یک ماه پیش از پایان دوره مدیریتش، توسط شهردار تبریز  برکنار شد.
 
 
«شکوفه شهابی پور» هم دیگر بانویی بود که در 23 سالگی و درحالی که دانشجوی کارشناسی ارشد معماری در دانشگاه بندرعباس بود، نشستن روی صندلی اتاق شهردار را تجربه کرد. او آذرماه سال 1389 شهردار شهر «سرگز احمدی» حوالی شهر پارسیان در استان هرمزگان شده بود.
 
 

۱۳۹۲/۰۹/۱۸

سال ۱۹۶۰ دانشجویان ایرانی مقیم اروپا در شهر هایدلبرگ آلمان سنگ بنای نهادی دانشجویی را گذاشتند.

 

سال ۱۹۶۰ دانشجویان ایرانی مقیم اروپا در شهر هایدلبرگ آلمان سنگ بنای نهادی دانشجویی را گذاشتند. "کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایران" تا سال ۱۹۷۹ به فعالیت خود ادامه داد. عکس تظاهرات دانشجویان در هامبورگ در اعتراض به سفر شاه به آلمان را نشان می‌دهد. ۱۹۶۷ (۱۳۴۶)  
 
 
سخنرانی بهمن نیرومند در کنگره هایدلبرگ، ۱۹۶۰ (۱۳۳۹). این نشست منجر به تشکیل "کنفدراسیون سراسری محصلین و دانشجویان ایرانی" شد.
 
 
درگیری پلیس آلمان با معترضان به سفر شاه ۱۹۶۷ (۱۳۴۶)
 
 
حمله پلیس آلمان به تظاهرکنندگان مخالف شاه در برلین، ۱۹۶۷ (۱۳۴۶)
 
 
صحنه کشته شدن "بنو اونه زورگ" (Benno Ohnesorg) دانشجوی آلمانی در جریان تظاهرات دانشجویان در برلین غربی 1967 (۱۳۴۶)
 
 
تجمع طرفداران شاه ایران در مقابل دانشجویان مخالف شاه، برلین ۱۹۶۷ (۱۳۴۶)
 
 
 
 
حمله چماقدارانی که گفته می‌شد از طرف ساواک به آلمان اعزام شده‌اند به تجمع دانشجویان مخالف سفر شاه به آلمان، برلین ۱۹۶۷ (۱۳۴۶)
 
 
تظاهرات دانشجویان ایرانی در لندن در اعتراض به سفر شاه به اروپا سال ۱۹۶۷ (۱۳۴۶)
 
 
هامبورگ ۱۹۶۷ (۱۳۴۶) تظاهرات دانشجویان در اعتراض به سفر شاه به آلمان
 

 
تظاهرات دانشجویان علیه شاه در بن، ۱۹۶۷ (۱۳۴۶)
 
 
 
 
 
تظاهرات علیه سفر شاه به آلمان، ۱۹۶۷ (۱۳۴۶)
 
 
سخنرانی منوچهر ثابتیان از اعضای "کنفدراسیون" در جمع دانشجویان، لندن، ۱۹۶۱ (۱۳۴۰)
 

 
 تحصن دانشجویان در اعتراض به دستگیری مهندس بازرگان و آیت‌الله سید محمود طالقانی، کارلسروهه، ۱۹۶۳ (۱۳۴۲)

'حبس الکترونیکی' زندانیان در تهران به شکل آزمایشی شروع می‌شود


نادر محمدی، رئیس مرکز انفورماتیک سازمان زندان‌های ایران اعلام کرد که سیستم دستبند الکترونیک این هفته بر روی ۵۰۰ زندانی جرایم سبک در تهران آزمایش می‌شود.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، رئیس مرکز انفورماتیک سازمان زندان‌ها در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک با اشاره به اینکه این طرح از دو سال پیش در سه زندان ایران به شکل آزمایشی و محدود اجرا شده است، گفت: "اکنون با رفع ایرادهای موجود در این سیستم، پایلوت واقعی بر روی زندانیان تهرانی آغاز می‌شود."
به گفته آقای محمدی، در این طرح زندانی نباید از یک محدوده جغرافیایی خارج شود و با استفاده از این سیستم مشخص می‌شود که در هر ساعت در کدام محدوده جغرافیایی است. این سیستم با اتصال به فرد، هر دقیقه یک پالس به مرکز اطلاعات می‌فرستد و به محض جدا شدن آن از زندانی، زنگ هشدار به صدا در می‌آید.
آقای محمدی با تاکید بر اینکه این سیستم نظارتی بر زندانیان با جرم سبک مانند چک و سفته کاربرد دارد، گفت که استفاده از آن به دستور قاضی پرونده امکان‌پذیر است.
محمدعلی زنجیره‌ای، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان زندان‌های ایران اوایل امسال به خبرگزاری تسنیم گفته بود که اجرای طرح مراقبت الکترونیکی (پابند و دستبند الکترونیکی) یکی از سیاست‌های دستگاه قضایی برای کاهش جمعیت زندانیان و حبس‌زدایی از سال‌های قبل تاکنون بوده است، اما هربار به دلایل مختلف، از جمله کمبود اعتبار و عدم موافقت برخی مسئولان با استفاده از این دستگاه‌ها به خاطر نداشتن ایمنی لازم، به تعویق افتاده بود.
براساس اعلام مرکز مطالعات بین‌المللی زندان‌های جهان در سال گذشته آمار زندانیان در ایران بیش از ۲۵۰ هزار نفر بوده است.
به گفته مقامات ایرانی بیش از ۴۹ درصد از این افراد در رابطه با مواد مخدر بازداشت و دوران حبس خود را می‌گذرانند.
دومین گروه زندانیان در ایران افرادی هستند که به جرم سرقت بازداشت شده‌اند، براساس آمار این گروه حدود ۲۵ درصد از زندانیان کل کشور را تشکیل می‌دهند.
پس از آن جرایم علیه اشخاص و اطفال با ۱۱ درصد، اقدام علیه اموال و غصب و کلاهبرداری با ۴ درصد بیشترین آمار زندانیان در ایران را شامل می‌شوند.

۱۳۹۲/۰۹/۱۲

سفارش بدهید، با پهپاد تحویل بگیرید

بنیانگذار آمازون گفته است همگانی شدن این نوع تحویل کالا ممکن است پنج سال طول بکشد.
 
 
شرکت آمازون می خواهد برای رساندن هرچه سریع تر کالا به مشتریان خود از نوعی ماشین پرنده یا هلیکوپتر بدون سرنشین استفاده کند.
آمازون، بزرگ ترین شرکت اینترنتی توزیع کننده کالا در جهان، از آزمایش این "اکتوکوپتر" خبر داده است که می گوید می تواند در ظرف نیم ساعت بسته خریداری شده را به مشتری تحویل بدهد.
اکتوکوپتر مورد نظر شرکت آمازون تا حد زیادی به یک هلیکوپتر اسباب بازی شباهت دارد و این شرکت امیدوار است در آینده نه چندان دور بتواند به کمک این ماشین های پرنده که در حقیقت نوعی هواپیمای بدون سرنشین اند در عرصه تحویل کالا به مشتری انقلاب کند.
جف بیزاس، بنیانگذار و مدیرعامل شرکت آمازون می گوید ما می توانیم در ظرف نیم ساعت بسته های با حداکثر وزن دو پوند (حدود دو کیلو و 250 گرم) را که شامل 86 درصد بسته های ارسالی آمازون است به مقصد برساند.
ویدیوی تبلیغاتی پرواز آزمایشی پیک هوایی آمازون نشان می دهد که چطور اکتوکوپتر بسته ای را از یک مرکز توزیع بر می دارد و در مدت کوتاهی جلوی خانه مشتری به زمین می گذارد. آمازون نام این سرویس را "پرایم ایر" گذاشته است.
بنیانگذار آمازون، به شبکه سی بی اس گفته است همگانی شدن این پروژه ممکن است پنج سال طول بکشد: " شاید یک داستان علمی تخیلی به نظر برسد اما این طور نیست. این طرح هنوز در مراحل اولیه است و چند سال تا عملی شدن فاصله دارد."
پرواز ناوگان اکتوکوپترهای آمازون به مجوز اداره هوانوردی دولت فدرال نیاز خواهد داشت - این سازمان باید ایمنی پرواز احتمالی پیک های هوایی آمازون را تایید کند و ضوابطی را برای آن مقرر نماید.
فن آوری هواپیماهای بدون سرنشین و اشیا پرنده آمریکا تا به حال عمدتا کاربردهای نظامی داشته است. اگر چه پلیس و بعضی نهادهای دولتی به تدریج و به طور موردی به این توانایی مجهز شده اند اما بیشتر سی آی ای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و وزارت دفاع است که از این تکنولوژی برای مقابله با "دشمنان" خود خارج از مرزهای آمریکا استفاده می کند.
در ظرف چند سال گذشته - بخش خصوصی نیز در آمریکا به طور فزاینده ای به کاربرد تجاری از اشیا پرنده و هواپیماهای بدون سرنشین علاقه نشان داده است.
آزمایش پیک هوایی آمازون می تواند نقطه عطفی در این روند باشدو ممکن است شرکت های رقیب آمازون را نیز به تکاپو بیندازد.