۱۳۹۰/۰۷/۰۵

صالحی: روی من فشار بود، نمی توانستم معاونت احمدی نژاد را قبول نکنم!

حامد ظمن در مورد دکتر صالحی با اشاره به تمایل او به غرب، گرایش علمی، منش مهربانانه و رفتار خوب او، گفت: من از زمانی که صالحی این پست جدید را گرفته است، با او در تماس بوده ام. او یکی از ده معاون رئیس جمهور ایران است.
در یکی از اسناد ویکی لیکس به نظرات رئیس کنسول عراق در مورد صالحی اشاره شده است. این سند در 13 اکتبر سال 2009 تنظیم شده است.
در این سند آمده است: در روز دهم اکتبر در طول شام خداحافظی با "سی جی"، رئیس کنسول عراق دکتر اجود شیخ تها حامد (به شدت محافظت شود) اظهاراتی در مورد علی اکبر صالحی بیان کرد که به تازگی رئیس سازمان انرژی هسته ای شده است و سابقا، رئیس امور علمی و تکنولوژی در سازمان کنفرانس اسلامی که در جده برگزار شده، بوده است.
حامد ظمن با اشاره به تمایل صالحی به غرب، گرایش علمی، منش مهربانانه و رفتار خوب او، گفت: من از زمانی که صالحی این پست جدید (ریاست سازمان انرژی اتمی و معاونت احمدی نژاد) را گرفته است، با او در تماس بوده ام. او یکی از ده معاون رئیس جمهور ایران است.
وقتی حامد از صالحی پرسیده است که چرا این شغل را قبول کرده است، او به شوخی گفته است: من نمی توانستم قبول نکنم.
صالحی در ادامه گفته است: در واقع روی من فشار بود.
حامد گفت: صالحی که فارغ التحصیل دانشگاه ام ای تی و دانشگاه امریکایی بیروت است و معاون رئیس جمهور سابق ایران محمد خاتمی بوده است پس از انتخاب احمدی نژاد به همکاران پایین رده اش گفته بود که زیاد توجهات را به خود جذب نکنند و بروند در جده در سازمان کنفرانس اسلامی استراحت کنند.
وی گفت: معتقدم که صالحی راهی برای بیان نقطه نظرات تند ایران است اما به صورتی که کمتر جنجال برانگیز شود!

هیچ نظری موجود نیست: