۱۳۹۰/۰۶/۲۰

اجاره منزل مشایی در فرمانیه: ماهی800هزارتومان!

آخرین شماره هفته نامه شهروند امروز كه از روی دكه‌ها جمع آوری شد با یك م یك گزارش ویژه همراه بود.
به گزارش سیاست نامه، در گزارش زندگی اسفندیار رحیم مشایی كه شهروند امروز منتشر كرده به زندگی شخصی وی پرداخته شده است. سكونت در طبقه دوم منزلی سه طبقه واقع در فرمانیه تهران از جمله آن‌هاست.
در این گزارش می‌خوانیم: اجاره ماهیانه منزل رحیم مشایی 800 هزار تومان با 2 میلیون پول رهن است. وی اكثرا با اتومبیل شخصی خود كه تندر 90 است به ریاست جمهوری رفت و آمد دارد.
او 11 سال است كه در منزل كنونی خود سكونت دارد و در ابتدا 80 هزار تومان اجاره می‌داد.
اما نكته جالب‌تر اینكه همسایگان آقای مشایی او را به مناجات‌های سحرگاهی می‌شناسند. صاحبخانه وی در این خصوص به شهروند امروز می‌گوید: او بسیاری از روزها نیمه شب به خانه می‌آید. خیلی از اوقات با صدای مناجات ایشان از خواب بلند می‌شویم.

هیچ نظری موجود نیست: