۱۳۹۱/۱۰/۱۱

جسد 'دختر هند' سوزانده شد


بسیاری از خیابانهای دهلی نو، پایتخت هند کماکان شاهد حضور مردم خشمگینی است که سوگوار مرگ دختری هستند که شش مرد به او تجاوز کردند. این دختر بیست و سه ساله دیروز در بیمارستانی در سنگاپور جان داد و امروز صبح جسدش به دهلی نو بازگردانده شد. در مراسم سوگواری او نخست وزیر هند و رئیس حزب حاکم کنگره حضور داشتند.

هیچ نظری موجود نیست: