۱۳۹۶/۰۷/۱۵

سکس جوانان در آلمان، نتایج یک پژوهش ....

نتایج آخرین پژوهش در مورد وضعیت سکس در بین نوجوانان و جوان در آلمان منتشر شد. این پژوهش حاوی نتایج بسیار جالبی در عرصه دست‌آورد‌های آموزش و روشنگری در مدارس و پیش‌داوری‌ها در مورد جوانان است. 
هیچ نظری موجود نیست: