۱۳۹۶/۰۱/۳۱

آیا می دانید اولین شغل رسمی احمدی نژاد در جمهوری اسلامی ایران چه بوده است؟


آیت الله صادق خلخالی، نخستین حاکم شرع دادگاههاى انقلاب اسلامی ایران  در آخرین سخنانش گفت:
«من حاکم شرع بودم و پانصد و چند نفر از جانیان و سرسپردگان رژیم شاه را اعدام کردم … اکنون در مقابل این اعدامهائی که کردم نه پشیمانم و نه گله مند و نه دچار عذاب وجدانم. تازه معتقدم که کم کشتم! خیلی ها سزاوار اعدام بودند که به چنگم نیفتادند…»
احمدی نژاد زمانی که تنها نوزده سال داشت جزو محافظین صادق خلخالی بود و این اولین شغل رسمی محمود احمدی نژاد بود.

هیچ نظری موجود نیست: