۱۳۹۶/۰۲/۰۸

شهرک شهید بهشتی (معروف به شهرک عرب ها)

شهرک شهید بهشتی (معروف به شهرک عرب ها) نزدیک به 35 سال پیش برای مردم استان خوزستان که به مشهد پناه آورده بودند، ساخته شد. در طول 8 سال چنگ ایران و عراق  مهاجرین زیادی از مناطق جنگ زده جنوب کشور در این مکان ساکن شده اند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هیچ نظری موجود نیست: