۱۳۹۴/۱۰/۱۹

روزنامه ایتالیایی کوریره دلا سرا تصویر و مطلب زیر را در بیان مقایسه ایران و عربستان منتشر کرد.


هیچ نظری موجود نیست: