۱۳۹۴/۱۰/۰۵

سگ کمک مکانیک در روسیه!

یک تعمیرکار خودرو در روسیه یک سگ پاکوتاه دارد که در تعمیر اتومبیل ها به او کمک می کند! این دستیار کوچک با پوشیدن لباس سفارشی که ابزارها را در خود جا می دهد، خود را سریع به تعمیرکار می رساند و واقع بهترین دوستی ست که او نیاز دارد!
 
 
 

هیچ نظری موجود نیست: