۱۳۹۰/۱۱/۱۸

روایتی از زندگی با ۱۳ سگ


بیل هندرسون نام مردیست که در عمر هفتاد ساله اش، سیزده سگ داشته. سگهایی که به گفته خودش، زندگی اش را تغییر داده اند. او کتابی نوشته با عنوان ' تمام سگهای من: یک زندگی'. هر فصل از کتابی که آقای هندرسون نوشته، به شرح حال یکی از سگهایش اختصاص دارد.
در گزارشی که می بینیم، او از زندگی خود و دوستان باوفایش می گوید.

هیچ نظری موجود نیست: