۱۳۹۰/۰۹/۲۳

بازديد رييس جمهوري آلمان از مسجد شيخ زايد در ابوظبي


هيئت آلماني در اين بازديد كفش هايشان را در آوردند

هیچ نظری موجود نیست: