۱۳۹۸/۰۴/۱۹

پوستر معنی‌دار سایت رهبر ایران درباره مذاکره با آمریکا

پوستر جدیدی روی سایت رهبر ایران قرار گرفته که به شکلی واضح به مذاکره با آمریکا مربوط است.


روی این پوستر نوشته شده: «مذاکره برای این است که محصول فشارها چیده بشود. فشار بیاورند، طرف که خسته شد، می‌گویند مذاکره کنیم. پشت میز مذاکره همان چیزی را که زمینه‌اش را با فشار فراهم کردند نقد می‌کنند. مذاکره‌ با آمریکا این است. راهبرد او مذاکره نیست. راهبرد او فشار است و مذاکره یک ذیلی است در مقابل فشار»

هیچ نظری موجود نیست: