۱۳۹۶/۰۳/۳۱

فیلمی نادر، منتشر شده توسط سیا از ورودآیت الله کاشانی به همراه زاهدی و نمایندگان آمریکا و انگلیس به ویرانه های خانه دکتر مصدق !!!هیچ نظری موجود نیست: