۱۳۹۵/۰۸/۱۴

صحبتهای جنجالی و بحث برانگیز نماینده لهستان در پارلمان اروپا در مورد ایران!هیچ نظری موجود نیست: