۱۳۹۵/۰۲/۰۶

تدابیر شدید امنیتی تیم حفاظت رئیس جمهور آمریکا در سفرش به لندن

 
 
 
 
 
 
 
 

هیچ نظری موجود نیست: