۱۳۹۴/۱۲/۲۹

عکس: پونتیاک مدل ۱۹۴۸ دکتر مصدق در احمدآباد مستوفی

بعد از انقلاب به همت متولیان قلعه احمدآباد، این خودروی پونتیاک مدل ۱۹۴۸ به تهران منتقل و تعمیر شد و به احمدآباد که بردند دورش را دیوار کشیدند و وسط اتاقی محصور پارک شد. این دو عکس این ماشین را قبل از تعمیر نشان می‌دهد و دیگری عکسی است که به تازگی از ماشین مصدق گرفته شده است.هیچ نظری موجود نیست: