۱۳۹۴/۱۱/۱۲

سکسیزم یا سکس‌زدگی در تبلیغات

تبلیغات بخش مهمی از تولید، تجارت و بازاریابی را تشکیل می‌دهد. یک تبلیغ موفق باید "جلب توجه" کند و هستند شرکت‌هایی که از کلیشه‌های فرهنگی حاکم یا بدن برهنه زنان در تبلیغ "استفاده" می‌کنند.


هیچ نظری موجود نیست: