۱۳۹۴/۰۹/۲۲

تصاویر تخریب قبر صدام در روستای عوجه تکریت عراق

صدام صبح روز ۲۰ دسامبر در بغداد به حکم دادگاه جنائی عراق و به جرم دخالت در کشتار های واقعه انفال به وسیله طناب دار، اعدام شد.

هیچ نظری موجود نیست: