۱۳۹۴/۰۹/۲۳

مهدی هاشمي در اولین مرخصي

سید وحید ابوالمعالی وکیل مهدی هاشمی در رابطه با مرخصی موکل خود، اظهار داشت، مهدی هاشمی از روز اربعین به مدت سه روز برای مرخصی آمد و پس از اتمام دوره مرخصی یعنی روز شنبه خودش را به زندان اوین معرفی کرد.
 

هیچ نظری موجود نیست: