۱۳۹۴/۰۲/۰۶

برگه های ضدایرانی که هواپیماهای سعودی روی شهرهای یمن می ریزنند

بر روی این کاغذ خطاب به مردم یمن نوشته شده است: هدف ائتلاف حمایت از مردم یمن در مقابل نفوذ فارسی در یمن است.
 
 

هیچ نظری موجود نیست: