۱۳۹۲/۰۱/۱۳

اولین عبادتگاه مشترک مسیحیان و مسلمانان بریتانیا

 
 
کلیسایی در اسکاتلند، به اولین عبادتگاه مشترک مسیحیان و مسلمانان بریتانیا تبدیل شده. از آنجا که مسجد محل، برای نمازگزاران مسلمان، جای کافی ندارد، کشیش کلیسای «سنت جان» شهر آبردین، از مسلمانان دعوت کرده تا برای عبادت، از این کلیسا استفاده کنند.

هیچ نظری موجود نیست: