۱۳۹۱/۱۱/۱۶

"خاوری " تحت تعقیب اینترپل قرار گرفت

 با گذشت دوسال از فرار مدیرعامل سابق بانک ملی ،پلیس بین المللی موسوم به "اینترپل" ،نام  وی را جزو افراد تحت تعقیب اعلام نمود.

 
 

هیچ نظری موجود نیست: