۱۳۹۱/۱۰/۰۱

درجه برودت هوا در چند منطقه در خاور دور روسیه ازجمله منطقه 'اویمیاکون' به 53 درجه زیر صفر رسید.


 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

هیچ نظری موجود نیست: