۱۳۹۳/۱۱/۲۴

عکس روز : خوابیدن احمدی نژاد در قبر مادرش


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هیچ نظری موجود نیست: