۱۳۹۱/۰۸/۰۲

رابطه حذف شبکه‌های ایران از ماهواره‌ها با تحریم‌ها چیست؟ 
درحالی که شبکه های تلویزیونی و رادیویی ایران از یکی دیگر از ماهواره های مهم جهانی حذف شدند، نه اتحادیه اروپا و نه دولت آمریکا درباره رابطه این اقدام با تحریمها اظهار نظر نمی کنند. شرکتهای خدمات ماهواره ای اما حرکت خود را مستند به تحریمها می دانند. رابطه حذف شبکه های ایران از ماهواره ها با تحریمها چیست و چه کسانی در آن نقش دارند؟

هیچ نظری موجود نیست: