۱۳۹۱/۰۴/۳۰

روزهایی که اسد و اردوغان گل می گفتند و گل می شنیدند

این عکس مربوط به روزهایی است که اسد و اردوغان گل می گفتند و گل می شنیدند. این تصویر و روابط تیره و تار امروز ترکیه و سوریه ، به یادمان می آورد که "در سیاست خارجی ، نه هیچ دوستی دائمی است و نه هیچ دشمنی ، همیشگی."

هیچ نظری موجود نیست: