۱۳۹۰/۰۴/۲۸

عباس پاليزدار: با دستور اكيد رهبري به اسناد قوه قضاييه دست يافتيم


عباس پاليزدار در سخنراني معروف سال ۱۳۸۷ در دانشگاه همدان
عباس پاليزدار، دبير پيشين هيات تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه كه در سال ۱۳۸۷ برخي از مقام‌هاي عالي‌رتبه جمهوري اسلامي را به فساد مالي و اقتصادي متهم كرده بود، مي گويد كه با موافقت رهبر جمهوري اسلامي به اسناد قوه قضاييه درباره فساد مالي دست يافته بود.
عباس پاليزدار در گفت و گويي با روزنامه شرق كه در شماره روز دوشنبه اين روزنامه منتشر شده، اعلام كرده است، رهبر جمهوري اسلامي براي دسترسي هيئت تحقيق و تفحص مجلس به اسناد قوه قضاييه «دستور اكيد» داده بود.
آقاي پاليزدار كه در سال ۱۳۸۷ در سخنراني‌هايي در چند دانشگاه شمار زيادي از سران جمهوري اسلامي را به فساد مالي گسترده متهم كرده بود، با اعلام اين كه پيشتر اقدامات خود را با «مجموعه رياست‌جمهوري و شخص احمدي‌نژاد» هماهنگ مي‌كرد، گفته است: «آقاي احمدي‌نژاد در شعارهايش هميشه مبارزه با فساد را مطرح مي‌كرد و ما فكر مي‌كرديم حتما اين شعار‌ها قرار است به عمل تبديل شود. بنابراين سمت ايشان زياد رفتيم و نماينده‌هايي هم در وسط كار وقتي ديدند ما جدي هستيم، كم‌كم به ما پيوستند.»
دبير پيشين كميته تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از قوه قضاييه افزوده است: «البته تشكيل كميته تحقيق و تفحص و اينكه به مصوبه مجلس تبديل شود، زمان زيادي برد. بعد هم كه مصوبه مجلس شد، با وجود اينكه مصوبه مجلس را داشتيم، خيلي تلاش كرديم تا به قوه قضاييه ورود كنيم. اجازه ورود به دستگاه قضايي را نداشتيم. عنوان مي‌شد قوه قضاييه زير نظر رهبري است و اجازه ورود نداريم. تا اينكه نمايندگان ملاقاتي با رهبري داشتند و مجلس با رهبري براي انجام اين كار هماهنگي انجام دادند. دستور اكيد رهبري اجازه ورود به قوه قضاييه را داد.»
عباس پاليزدار كه به دنبال «افشاگري‌هايش» عليه برخي از مقام‌هاي عالي‌رتبه سياسي و مذهبي در خرداد ماه سال ۱۳۸۷ بازداشت و از سوي دادگاهي در تهران به تحمل ۱۰ سال زندان محكوم شده بود تيرماه سال ۱۳۸۸ پس از تحمل بيش از يك سال زندان با وثيقه ۳۵۰ ميليون توماني آزاد شد.
در حالي كه وي در سخنراني‌هاي خود در سال ۱۳۸۷ از محمود احمدي‌نژاد به عنوان شخصي كه قصد دارد «دست مفاسد اقتصادي را كوتاه كند»، حمايت مي‌كرد، در اظهارات تازه خود دولت را به «سواستفاده» از خود متهم كرده است.
آقاي پاليزدار در اين باره به روزنامه شرق گفته است: «بارها گفته‌ام كه دولت به هيچ‌وجه، انگيزه مبارزه با فساد را نداشت. اين امر براي دولت فقط يك نردباني براي بالا رفتن بود... با اين شعاري كه سر داده شد، مردم گمراه شدند. امثال پاليزدار‌ها هم ابزار شدند كه مردم بپذيرند، قرار است با فساد مبارزه شود.»
وي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه از چه زماني متوجه شد از وي «سواستفاده» مي‌شود، گفته است: «زماني متوجه شدم كه نزديك پايان كار بوديم. يعني زماني كه سخنراني‌هاي ما بود. پيش از آن براي رفتن به سخنراني‌ها تشويق مي‌شديم، اما يك هفته قبل از بازداشت، ناگهان اعتراض‌ها شروع شد كه پاليزدار‌ داري چه كار مي‌كني؟ چرا ‌داري شلوغ مي‌كني؟ چرا شروع به زدن همه كرده‌اي؟»
دبير پيشين كميته تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از قوه قضاييه همچنين گفته است: «يك هفته قبل از بازداشتم، از اصفهان برمي‌گشتم كه آقاي داوود احمدي‌نژاد با من تماس گرفت و گفت پاليزدار تو اسم همه را گفته‌اي، قرار بود اسم همه را نگويي! تو ‌داري همه را با ما درگير مي‌كني و به اسم ما تمام مي‌شود. از همان ‌جا براي من يقين حاصل شد كه با ما برخورد خواهد شد. گفتم مگر قرار بوده غير از اين عمل كنيم؟ خانم آجرلو هم زنگ زد و گفت تو ‌داري آبروي ما را مي‌بري! گفتم مگر قرار ما از اول همين نبود؟»
عباس پاليزدار همچنين با تشريح نحوه بازداشت خود توسط سعيد مرتضوي گفته است: «من حتي معتقدم خواست دولت بود كه با من برخورد شود. اگر پاليزدار بيرون بود، پي برده بود جريان از چه قرار است! و آنها به هدفي كه مي‌خواستند نمي‌رسيدند. ممكن بود من افشاگري‌هاي ديگري انجام بدهم و بگويم اينها هيچ حمايتي از مبارزه با فساد نكرده‌اند. به همين دليل به نتيجه‌اي كه مي‌خواستند، نمي‌رسيدند. من مي‌گويم خواست آنها بازداشت من بود.»

هیچ نظری موجود نیست: