۱۳۹۰/۰۴/۲۸

موضوعات ايراني در آگهي‌هاي تلويزيوني اسرائيل

در رسانه هاي اسرائيل، معمولا نام ايران با تهديد هسته اي و حزب الله و موشك عجين شده است. اما اخيرا ً توليدكنندگان آگهي هاي تلويزيوني به ظرفيتهاي نهفته ديگري در نگاه دو ملت نسبت به يكديگر توجه كرده اند كه لبخندي هم بر لب بينندگان مي نشاند.

هیچ نظری موجود نیست: