۱۳۹۰/۰۵/۰۶

كنايه احمدی نژاد به خامنه اي: هیچکس غیر از حضرت سلیمان بیش از ۵۰ سال حکمرانی نكرد!

هیچ نظری موجود نیست: