۱۳۹۰/۰۵/۰۵

"جرائم سعیدمرتضوی محدود به بازداشتگاه كهریزك نیست"

به گزارش آخرین نیوز، پیمان حاج محمودعطار، وكیل پایه یك دادگستری در خبرآنلاین نوشت:
از آن روزهایی كه درتابستان ۱۳۸۸ بنابه دستور مطاع مقام معظم رهبری، بازداشتگاه كهریزك تعطیل و قضات متهم در قتل كشته شدگان در این بازداشتگاه به ویژه آقای سعیدمرتضوی، دادستان معزول تهران، تحت تعقیب مراجع قضایی قرارگرفتند، همگان جرائم و اتهامات منتسبه به ایشان را صرفا محدودبه قضیه بازداشتگاه یادشده و شكایت اولیاء دم مقتولین این بازداشتگاه می دانستند.
تاجایی كه كمیته ای ازسوی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، جناب دكترعلی لاریجانی تحت عنوان كمیته حقیقت یاب مجلس درخصوص اتهامات آقای مرتضوی درباره كهریزك تشكیل و گزارش این كمیته پس از تحقیقات مفصل درصحن علنی مجلس قرائت گردید و وكلای ملت بااكثریت قاطع خواهان محاكمه سریع و دقیق آقای مرتضوی و سایرقضات ذیمدخل در بازداشتگاه كهریزك شدند.
دادسرای عالی انتظامی قضات و سایر مراجع قضایی نیز به اتهامات مرتضوی صرفادر رابطه با قتلهای این بازداشتگاه رسیدگی و تصمیم گیری كردندكه به حمدالله حكم به تعلیق و سلب مصونیت قضایی آنان داده شد.
اما پرسشی كه باید مردم و مسوولین از قوه قضاییه بكنند اینست كه آیا جرائم ارتكابی سعید مرتضوی و اتهامات وارده به وی فقط مربوط به بازداشتگاه كهریزك و قتلهای انجام شده درآن است؟ آیا سعید مرتضوی درطول خدمت دردستگاه قضایی وبه ویژه درمدت زمانی كه تصدی دادستان عمومی و انقلاب تهران راداشت مرتكب هیچ جرم و تخلف دیگری نگردید؟
اینجانب بعنوان یك وكیل دادگستری كه شخصا یكی از شكات خصوصی مرتضوی هستم می گویم كه اتهامات مشارالیه فقط محدود به موضوع بازداشتگاه كهریزك نیست. ایشان تخلفات و اتهامات بسیاری دارد از جمله مداخله وی در پرونده اتهامی فروش سوالات كنكوردانشگاه آزاد اسلامی كه منجربه تصویب طرح تحقیق و تفحص مجلس ازدانشگاهها و موسسات آموزش عالی كشورشد (آقای علیرضازاكانی، نماینده مردم تهران درمجلس مستندات محكمه پسندی در رابطه با اتهام مرتضوی درآن پرونده ارائه كرده است.)
همچنین می توان به تشكیل پرونده امنیتی توسط سعیدمرتضوی اشاره كرد، تحت عنوان باند پالیزدار و دستگیری افراد متعدد با دستور مستقیم وی تحت عناوین واهی و بی اساس مشاركت در تشكیل باند ضدامنیتی و بازداشت غیرقانونی این افراد در سلول انفرادی برای زمانهای طولانی و صدوركیفرخواست های بی اساس برای آنان كه نهایتا بی اساس بودن اتهامات مندرج دركیفرخواست آقای مرتضوی در دادگاه اثبات و متهمین تبرئه شدند.
نكته جالب توجه ارتباط دو پرونده بالا با یكدیگر است. بدین شرح كه وقتی با حیله های مختلف، آقای مرتضوی موفق به منحرف نمودن مسیر پرونده فروش سوالات كنكوردانشگاه آزادشد، مدتی بعدكمیسیون تحقیق و تفحص مجلس ازقوه قضائیه گزارش خودرا درخصوص تخلفات برخی ازقضات درصحن علنی مجلس قرائت نمود و نام مرتضوی بعنوان متهم ردیف اول عنوان گردید، مشارالیه كه عرصه را برخود تنگ دید برای جلوگیری مجلس از پیگیری مجددموضوع، سخنرانی عباس پالیزدار را كه صرفا یك اتهام ساده و آنهم صرفا منتسب به شخص وی بودامنیتی قلمدادكرده و هرآن كس راكه با پالیزدار ولو برای مدت محدود همكاری داشت، تحت عنوان مشاركت در باندضدامنیتی دستگیرو مدتهای مدیدی در بازداشتگاه نگهداری كرد.
اینجانب بعنوان متهم ردیف پنجم كیفرخواست تنظیمی سعیدمرتضوی و متهم به مشاركت با پالیزدار درتشكیل باند یادشده كه بعدها از سوی قضات سلیم النفس دادگاه تجدیدنظر از كلیه اتهامات وارده ازسوی مرتضوی برائت حاصل نمودم ، بدین وسیله اعلام می كنم كه حتی اگر (برفرض محال) مرتضوی و قضات همكار وی در قضیه بازداشتگاه كهریزك ازاتهامات مربوط به پرونده آن بازداشتگاه تبرئه شده باشند (كه این ادعا كذب محض می باشد) بازهم باید همگان بدانند كه مرتضوی بابت جرائم و اتهامات دیگر باید تحت بازجویی و پیگرد دستگاه عدالت گستر قضایی قرار گرفته و به كیفر خودبرسد زیرا كه بشارت خداوند حق است كه فرمود:
وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ

هیچ نظری موجود نیست: