۱۳۹۰/۰۱/۰۱

حلول سال جدید مبارک باد


دلتان به نور لطف خدا منور ، مشام جانتان به شمیم بهارمعطر
لطف روزگار برایتان مقرر ، نوروزتان با شادی وصفا
سال نو مبارک

هیچ نظری موجود نیست: