۱۳۸۹/۱۰/۱۶

سرنوشت خانواده شاه پس از انقلاب

علیرضا پهلوی، پسر کوچکتر شاه ایران، درحالی به زندگی خود پایان داد که خانواده اش می گویند، به دلیل خروج خانواده از ایران و درگذشت خواهرش لیلا در نه سال پیش، افسرده شده بود. خانواده شاه 32 سال پیش کمی مانده به پیروزی انقلاب از ایران رفتند. پایان 37 سال سلطنت. محمد رضا پهلوی کمی بعد در 60 سالگی درگذشت.

هیچ نظری موجود نیست: