۱۳۸۹/۰۶/۰۷

سردار پاسدار احمد حق طلب، به اطلاعات کل سپاه منتقل شد

جـــرس: شنیده های خبرنگار جرس حاکی از آن است که سردار احمد حق طلب (رئیس قبلی حفاظت فرودگاههای کشور)، به معاونت حسین طائب در اطلاعات کل سپاه منصوب شد.
حسین طائب، بعد از انتقال از فرماندهی کل بسیج، از سال گذشته به سِمَت معاونت اطلاعات سپاه پاسداران منصوب شده است.
گفتنی است حق طلب تا سال ۸۴ فرمانده سپاه حفاظت انصار المهدی بوده که وظیفه حفاظت از مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، مجمع تشخیص و نهاد ریاست جمهوری و کابینه را بر عهده داشته است. پس از آن، به سپاه حفاظت هواپیمایی رفت و تا سال ۸۷ در آنجا مسئولیت داشت که پس از آن شخصی به نام سردار گرجی زاده به آن سمت منصوب گردید. یکی از منابع خبری جرس در این زمینه خاطرنشان کرد اساسا علت اصلی تغییر و جابجایی سردار حق طلب به وجود آمدن سازمانی به نام سازمان حفاظت و امنیت سپاه بود، که محصول تلفیق سپاه حفاظت ولی امر (دفتر رهبری)، سپاه حفاظت انصار المهدی و سپاه حفاظت هواپیمایی بود که اولین فرمانده آن نیز، سردار نجات فرمانده سابق سپاه ولی امر شد و سردار حق طلب پس از جابجایی، به آن سازمان انتقال یافت.
سردار حق طلب سال ۸۷ یعنی دو سال پیش، از سپاه حفاظت هواپیمایی تودیع شد و در همان هفته مراسم معارفه اش به سمت جانشین سردار نجات به عنوان جانشین سازمان حفاظت و امنیت سپاه انجام گردید.
وی به تازگی به سازمان اطلاعات سپاه که در اسفند ۸۷ از اداره به سازمان ارتقا یافته متقل شده و گویا قرار است با صبغه عملیاتی و کاری حفاظتی و امنیتی که در سپاه حفاظت انصار و سپاه حفاطت هواپیمایی و جانشینی سازمان جدیدالتاسیس حفاظت و امنیت سپاه داشته، مدیریت های اداره ۵۰۰ و ١۶۰۰ این سازمان (اطلاعات سپاه ) را با توجه به شرایط موجود تقویت نماید.
پسر سردار فوق الذکر، علی حق طلب نیز، که تصاویرِ وی در حال تیراندازی به سوی مردم در جریان اعتراضات سال گذشته منتشر شده بود، چندی پیش همراه با خانواده خود به خارج از کشور مهاجرت نموده و بنا به اظهارات برخی منابع، در بخشی از سفارت ایران مشغول به کار می باشند.وی در جریان اعتراضات سال گذشته به نتایج انتخابات ریاست جمهوری- بویژه تجمعات ١٣ آبان- با حضور در میان نیروهای لباس شخصی، به سوی مردم تیراندازی می کرد.

هیچ نظری موجود نیست: