۱۳۸۹/۰۵/۳۱

فراز و نشیب‌های سی‌و‌ پنج ساله نیروگاه بوشهر

عملیات ساخت نیروگاه اتمی بوشهر، همانند سایر نیروگاه های اتمی در گوشه و کنار جهان با هدف تأمین بخشی از نیروی برق مورد نیاز ایران طراحی و آغاز شد، ولی طرحی که انجام آن نباید بیش ازشش تا هفت سال طول می کشید، راهی 36 ساله را پشت سرگذاشته تا سرانجام آماده بهره برداری شده. محمد پگاه‌فر گزارشی دارد از روند طی شده در ساخت و راه اندازی این نیروگاه که با طراحی و ساخت اولیه ی آلمانی ها شروع شد و با فنآوری روس ها تکمیل و آماده ی راه اندازی شده.

هیچ نظری موجود نیست: