۱۳۹۷/۱۲/۱۸

اظهارنظرهای مخالفان وموافقان صدراعظم شدن یک مسلمان در آلمان

پس از اظهارات رئیس فراکسیون احزاب مسیحی پارلمان آلمان مبنی بر اینکه هیچ مانعی برای صدراعظم شدن یک مسلمان در آلمان وجود ندارد، بحث میان موافقان و مخالفان اوج گرفته است. 

مسجدی در برلینمسجدی در برلین
ده روز پیش رالف برینکهاوس، رئیس فراکسیون اتحادیه احزاب متحد مسیحی در پارلمان آلمان، در مصاحبه‌ای در پاسخ به این پرسش که آیا او می‌تواند تصور کند که در سال ۲۰۳۰ یک مسلمان به عنوان نامزد احزاب مسیحی صدراعظم آلمان بشود، پاسخ مثبت داده بود.
به اعتقاد برینکهاوس، اگر یک مسلمان "سیاستمدار خوبی" باشد و به ارزش‌های معنوی احزاب مسیحی پایبند، می‌تواند به عضویت حزب دموکرات مسیحی یا سوسیال مسیحی درآید و صدراعظم شود.
اظهارات برینکهاوس در یک هفته گذشته با موافقت‌ها و مخالفت‌های زیادی روبرو شد و رسانه‌های گوناگون در این باره گزارش دادند یا با صاحبنظران مصاحبه کردند.
در آخرین موضع‌گیری، آیمان مازیک، رئیس شورای مرکزی مسلمانان آلمان، در این باره سخن گفت. به اعتقاد مازیک، آقای برینکهاوس تنها یک واقعیت را بازگو کرده است.
مازیک در مصاحبه با روزنامه "هایلبرونر اشتیمه" تاکید می‌کند: «هر فرد حقیقی، با دین یا بی‌دین، باید بتواند در کشور ما در صورت داشتن شرایط و تخصص مناسب به هر مقامی برسد.»
رئیس شورای مرکزی مسلمانان آلمان در ادامه تصریح می‌کند که اعتقاد دینی افراد نباید مانعی برای رشد سیاسی آنان شود و تنها شرط برای این منظور باید اعتقاد به دموکراسی و وفاداری به ارزش‌های معنوی جامعه و قانون اساسی باشد.
ترس مخالفان
در روزهای اخیر شمار قابل توجهی از سیاستمداران چپ و دموکرات از موضع برینکهاوس حمایت کرده‌اند و در مقابل سیاستمداران راست‌گرا به مخالفت با آن برخاسته‌اند.
یکی از مخالفان سرشناس وینسنت کوکرت، رئیس شاخه ایالت مکلنبورگ فورپومرن حزب دموکرات مسیحی است. او با تعجب زیاد گفته است که نمی‌تواند باور کند، برینکهاوس چنین موضعی داشته باشد.
کریستوف دفریز، کارشناس امور کشوری حزب دموکرات مسیحی هم مخالف است و در توجیه مخالفت خود می‌گوید که بخش بزرگی از مسلمانان به اسلام افراطی تمایل دارند.
الکساندر میتچ، رئیس کمیته ارزش‌های معنوی احزاب مسیحی، معتقد است که باید بین مسلمانان به‌طور کلی و مسلمانانی که از اسلام سیاسی دفاع می‌کنند تفاوت قائل شد.
میتچ می‌گوید که اسلام سیاسی نباید در آلمان امکان رشد بیابد زیرا با ارزش‌های معنوی جوامع غربی و مسیحی مخالف است.
احزاب اپوزیسیون با موضع برینکهاوس برخوردهای گوناگونی کرده‌اند.
رالف اشتنگر، نایب رئیس حزب سوسیال دموکرات، بحث بر سر این موضوع را "کاملا احمقانه" خوانده و کنستانتین فون نوتس، نایب رئیس فراکسیون سبزها در پارلمان، معتقد است که هر کس اکثریت آرای پارلمان را کسب کند می‌تواند صدراعظم شود.
ماده ۶۳ قانون اساسی آلمان هم نظر اشتنگر را تایید می‌کند: «هر کس که اکثریت آرای پارلمان را کسب کند، می‌تواند صدراعظم آلمان شود.»
در هیچکدام از قوانین آلمان صحبتی از محدودیت دینی برای رسیدن به مقام صدراعظمی نشده است.

هیچ نظری موجود نیست: