۱۳۹۷/۰۵/۲۴

تهران و ترانه ای از گوگوش. این خانوم رهگذر رفت کنار نوازنده خیابانی ایستاد و آواز خواند

هیچ نظری موجود نیست: