۱۳۹۷/۰۴/۲۸

قانون جنجال‌برانگیز "دولت-ملت خلق یهود" در اسرائیل تصویب شد

پارلمان اسرائیل - تصویر آرشیویDR
 
پارلمان اسرائیل، روز پنج‌شنبه نوزدهم ژوئیه، قانونی را به تصویب رساند که بر اساس یکی از بندهای آن، کشور اسرائیل "دولت-ملت خلق یهود" تعریف می‌شود. تصویب این قانون جنجال‌برانگیز موجب شده که اتهام نژادپرستی در مورد اقلیت اعراب علیه دولت اسرائیل مطرح شود.


Play
Current Time 0:01
/
Duration Time 0:04
Remaining Time -0:03
Stream TypeLIVE
Loaded: 0%
Progress: 0%
0:01
Fullscreen

00:00
Mute
Playback Rate
1
همچنین بر اساس این قانون که با ۶۲ رأی مثبت و ۵۵ رأی منفی به تصویب رسید، زبان عبری، تنها زبان رسمی اسرائیل خواهد بود. این درحالی است که زبان عربی هم پیشتر به عنوان یکی از زبان‌های رسمی شناخته می‌شد.
در آن قانون آمده که "ریشه‌دواندن یهودیان (در خاک اسرائیل) حاکی از منافع ملی است" و دولت باید تدابیری را برای پیشبرد و حفظ این منافع به کار گیرد.
به موجب قانون جدید بیت‌المقدس (اورشلیم) شامل بخش الحاقی شرقی آن پایتخت اسرائیل است و همچنین یکی از بندهای جنجالی قانون، امکان ایجاد مکان‌های اختصاصی برای یهودیان است.
این درحالی است که بخشی از شهروندان اسرائیل را اعراب تشکیل می‌دهند که نوادگان فلسطینی‌های باقی مانده در در اسرائیل پس از سال ۱۹۴۸ هستند. اعراب اسرائیل ۱۷.۵ درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند.
تصویب این قانون که همزمان با هفتادسالگی تشکیل دولت اسرائیل است، موجی از انتقادها را در این کشور برانگیخته است.
رئیس جمهوری، دادستان کل و نمایندگان اتحادیه اروپا در اسرائیل از منتقدان این قانون هستند.

هیچ نظری موجود نیست: