۱۳۹۶/۰۵/۲۶

کتاب های درسی بچه های سوئد برای تفهیم واژه ی دیکتاتور از مثال"رهبر ایران" استفاده شده است . 
 

هیچ نظری موجود نیست: