۱۳۹۵/۰۸/۰۹

این کارهای اشتباه را در آلمان انجام ندهید

هر کشوری فرهنگ خاص خود را دارد گرچه شاید برخی از مردمان آن کشور هم آن را رعایت نکنند. در آلمان هم مواردی وجود دارد که باید (بهتر است) رعایت شوند. دست‌چینی از اشتباهاتی که بهتر است انجام نشوند:
 هیچ نظری موجود نیست: