۱۳۹۵/۰۸/۰۸

پیدا شدن مار کبرا در بیمارستانی در مشهد !!!!

یک مار سمی یک متر و نیمی در بخش مسمومیت یکی از بیمارستان‌های مشهد ایجاد وحشت کرد. مار از کیف مارگیری بیرون آمد که برای درمان مارگزیدگی به بیمارستان مراجعه کرده بود.
وجود یک مار سمی بزرگ در بخش مسمومیت یکی از بیمارستان‌های شهر مشهد موجب رعب بیماران و پرسنل شد.
 

هیچ نظری موجود نیست: