۱۳۹۳/۱۲/۰۱

تصاویر زیر متعلق به سگ هایی است که صاحبان آنها کودکان و نوزادان تازه به دنیا آمده هستند.

46_201

 
 
 
 
 

هیچ نظری موجود نیست: