۱۳۹۳/۱۱/۳۰

ابتکار خبرنگاران اهوازی در نشست ابتکارمعصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در سفر به اهواز نشست خبری برگزار کرد که خبرنگاران اهوازی به نشانه اعتراض به وضعیت گرد و خاک در هوای این شهر با ماسک در کنفرانس خبری شرکت کردند.

هیچ نظری موجود نیست: