۱۳۹۱/۰۹/۱۰

گفتگوی معشوقه پترائوس با خاتمی

 

یکی از سایت های شبکه CNN عکسی را منتشر کرده است که در آن محمد خاتمی و پائولا برادول معشوقه پترائوس را در حال گفتگو نشان می دهد. این عکس مربوط به سال 2008 و سفر خاتمی به آمریکا در آن سال است . در آن دوران برادول دانشجوی دانشگاه هاروارد بوده است. رابطه برادول با پترائوس نیز گویا از همان سالها شکل می گیرد.
تصاویر جدیدی از معشوقه پترائوس
بعد از آنکه روابط نامشروع پائولا برادول با ژنرال دیوید پترائوس منجر به استعفای ژنرال از سمت ریاست سیا شد. زندگی شخصی برادول هم با چالش هایی مواجه شده است. در این عکس او به همراه اعضای خانواده اش دیده می شود.
عکس دیگری از پائولا برادول با پوشش اسلامی در یک جمع از فرماندهان آمریکایی و افغان
پائولا برادول در سال 2011 در افغانستان دیده می شود. او همیشه در افغانتسان با حجاب اسلامی در ملأ عام ظاهر می شده است.

هیچ نظری موجود نیست: