۱۳۹۰/۰۹/۱۴

تصاویر واکنش وزیرخارجه آلمان در برابر لبخند های دیپلماتیک صالحی در بن !

هیچ نظری موجود نیست: