۱۳۹۰/۰۸/۰۸رئیس اقلیم کردستان عراق امروز برای دومین بار به ایران سفر کرد. سفری پس از بالا گرفتن تنش میان حزب حیات آزاد کردستان یا پژاک و سپاه پاسداران ایران. حالا مسعود بارزانی می گوید کردستان عراق و ایران شاخه های یک درخت هستند. علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران هم گفته اقلیم کردستان عراق کمک کرده تا موضوع پژاک با گفت گو و توافق حل شود. اما چنین دیدارهایی برای ایران و دولت اقلیم کردستان عراق چه اهمیتی دارد و دو طرف در روابط شان دنبال چه چیزی هستند؟

هیچ نظری موجود نیست: