۱۳۸۹/۱۱/۲۹

اينجا اصفهان است , آنچه كه براي عبدالله گل حلال و براي خانواده هاي ايران حرام است

يك بام و دو هواي ايران براي پذيرايي از عبدالله گل
در ميهماني به افتخار عبدالله گل در اصفهان گروهي رقصنده مرد به همراهي دختركي مي رقصند و دو زن جوان آواز مي خوانند .

هیچ نظری موجود نیست: