۱۳۸۹/۰۵/۱۷

افزایش انتقادها به رحیم مشایی از درون اصولگرایان

در ایران، عده ای از شخصیتهای حکومتی همچنان بر اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد میتازند به دلیل سخنان اخیرش. پس از انتخابات ریاست جمهوری، جناح اصولگرا جبهه کم و بیش یک دستی بود علیه اصلاح طلبان و جنبش سبز. نهایتا صداهای اعتراضی پایین گرفت. اما حالا اعتراضها علیه دولت دوباره بالا گرفته با این تفاوت آشکار که این بار از درون جناح خودیست. بعضی معتقدند نمایشی است. بعضی دیگر میگویند شکافی عمیق است. اگر اختلاف بر سر مصوبه های دولت و برنامه های اقتصادی نباشد ، میشود روی رییس دفتر آقای احمدی نژاد حساب کرد برای شعله ورتر کردن آتش. آختلافات داخلی جناح اصولگرا چقدر جدی است و نشان از چه دارد

هیچ نظری موجود نیست: